कोपिनेश्वर मंदिर

ठाण्यातील आणखी एक पवित्र पर्यटन स्थळ, कोपीनेश्वर मंदिर हे शिव मंदिर असून योगायोगाने ते ठाण्याचे संरक्षक देव देखील आहेत. हे मंदिर मसुंदा तलावाच्या काठाजवळ आहे,जेथे ५ फूट उंच शिवलिंगाचे आढळले. ईथे शिवाच्या नंदीचे एक विशाल शिल्प देखील आहे.