भागधारकांची यादी

डॉ विपिन शर्मा आयएएस
मनपा आयुक्त, ठाणे

श्री. नरेश मस्के
मा. महापौर

Mr. Asharaf U. Shanu Pathan
विरोधी पक्षनेते

श्री अशोक बारकू वैती
सभागृह नेते - ठाणे महानगरपालिका

श्रीमती पल्लवी पवन कदम
उपमहापौर

Mr Sanjay Bhoir
स्थायी समिती अध्यक्ष - ठाणे महानगरपालिका

Mr Vilas B. Patil, IAS
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग